Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Regioner og Sejrspoints

I de årlige specials siden 2014, er spillet foregået på et kort, der er baseret på oldtidens Europa og opdelt i 87 regioner. I 2020 specialen, Shadow Empires, blev fraktionerne introduceret, hvilket påvirker hvordan regionerne kontrolleres.

Regioner, bosættelse og kontrol

Der er 87 uafhængige regioner, som kan kontrolleres af fraktioner. Dette tillader dem at samle sejrspoint. Der ud over, kan den største alliance i den kontrollerede region aktivere oldtidskræften.

Så, hvordan overtager man en region? Først skal den låses op. Dette sker når top-5 af de største alliancer i regionen har samlet mindst 4.000 indbyggere i regionen. Indbyggere fra andre alliancer, spillere uden en alliance, spiller i ferietilstand eller spærrede spillere samt Natar-landsbyer tæller ikke med. Når en region er låst op, vil den ikke kunne blive låst igen, men hvis antallet af indbyggere falder til under 4.000, så stopper regionen med at producere sejrspoint og den regionale kraft bliver deaktiveret.

Det er kun muligt at bosætte nye landsbyer i regioner, der er låst op eller er nabo til de oplåste regioner. Den eneste undtagelse for dette, er de få regioner i starten af spillet, hvor nye spillere bliver placeret, og hvor man altid ville kunne grundlægge nye landsbyer. Når denne region er fuld, begynder nyere spillere at dukke op i en anden region i nærheden og så fremdeles.

Hvis alliancerne i en fraktion i en oplåst region formår tilsammen at få over 50 % af indbyggerne i regionen (kun top-5-alliancernes landsbyer i regionen tælles med), vil fraktionen begynde at tage kontrol over regionen. Dette tager 24 timer på normale servere, 16 timer på x2 speedservere og 12 timer på x3 speedservere. Hvis man er i stand til at holde på flertallet, vil man få kontrollen over regionen.

Information om indbyggertal i regionen, fraktionernes og top-5-alliancernes andel kan ses i Statistik -> fanen Regioner og i Ambassader, der er bygget i regionen. Vær opmærksom på at ”Regionalt indbyggertal” i statistikken viser indbyggertal for top-1-alliancen i regionen, og ikke det samlede antal i regionen.

Her er en oversigt over regionernes mekanisme:

Region status Sådan gøres det Effekter
låst Alle regioner starter låst. Kan ikke bosættes, med mindre den er nabo til en oplåst region. Undtaget herfor er nogle få startregioner. Det er også altid muligt at bosætte endnu en 2. landsby i en region, hvor du har din hovedlandsby.
låst op Top-5-alliancerne i regionen skal opnå samlet 4.000 indbyggere i regionen. Kan bosættes og anfægtes. Kan ikke blive låst igen.
Ikke afgjort En af fraktionerne skal have over 50 % af indbyggerne i regionen. Kun top-5-alliancernes indbyggere tæller. Kan vende tilbage til ”låst op” hvis fraktionen mister flertallet.
Sikret Frektionen skal holde på flertallet i over 24 timer i streg. Medlemmer af den kontrollerende alliance, kan aktivere regionens oldtidskraft (hvis der er en) og alliancen modtager sejrspoints, så længe regionens indbyggertal er over 4000.

Oldtidskræfter og sejrspoints

Den største alliance i regionen, som tilhører den kontrollerende fraktion, får adgang til oldtidskraften, der er i regionen, hvis den har en. Ehver spiller fra denne alliance, kan aktivere oldtidskraften. For at aktivere oldtidskraften, skal spilleren have et Skatkammer på trin 10 (for små kræfter med landsbyeffekt) eller trin 20 (for kontoeffekt). Du kan aktivere kraften hvilket som helst landsby; landsbyen behøver ikke at være i regionen for at få kraften.

Du kan aktivere en kraft i hver landsby, men kun en af dem kan have effekt for hele kontoen. Når den er aktiveret, vil kraften gælde i 24 timer, derefter kan den genaktiveres, hvis alliancen stadig har kontrollen over regionen. Man har en gratis aktiveringen per dag; derefter koster hver aktivering af kraften 5 (landsbyeffekt) eller 10 (kontoeffekt) guld.

Oldtidskraften kan også deaktiveres under følgende omstændigheder

 • Hvis du mister landsbyen hvor den er aktiveret i
 • Hvis din alliance mister adgangen til kraften
 • Hvis du udtræder af din alliance

Oldtidskræfter, selvom de er meget brugbare, er ikke den eneste nyttig ting ved at kontrollere regioner. Hvis du vil vinde, skal din fraktion samle sejrspoint. Hver dag vil en fraktion, der kontrollerer en region tjene sejrspoint. Mængden afhænger af regionen:

 • Unik kraft: - 20 point per dag
 • Stor kraft: - 60 point per dag
 • Lille kraft: - 50 point per dag
 • Ingen kraft: - 100 eller 200 point per dag

Der ud over, modtager de alliancer fra fraktionen, der er i top-5 i regionen, også sejrspoint, afhængigt af deres bidrag i form af indbyggertal.

Den fraktion, der har samlet flest sejrspoint når spillet slutter, vinder. Indenfor den fraktion, er vinderen den alliance, der havde flest sejrspoint til sidst.

Shadow Empires varer 180 dage på x1 og 80 dage x3 speed.

Fald i regionens indbyggertal

Hvis regionens indbyggertal falder under 4000, stopper regionen med at producere sejrspoint og giver ikke længere den regionale kraft.

Regionen beholder sin status (låst op, ikke afgjort, erobret, sikret) og mekanikken ved erobringsnedkøling påvirkes ikke. Den eneste ændring er at produktionen af sejrspoint stopper og regionens kræfter ikke kan ses i skatkamre.

Eksempel 1:

Regionen er låst op, men falder ned under 4000 indbyggere igen

 • Mens den er under 4000 indbyggere, får en alliance >50 % regional kontrol.
 • Erobringsnedkølingen starter. Den regionale besked 'For lavt indbyggertal' vises stadig.
 • 4000 indbyggere opnås igen.
 • Erobringsnedkølingen vises nu.

Eksempel 2:

 • Regionen er låst op.
 • Fraktionen Imperiet erobrede regionen med sin største alliance A.
 • Spiller B bruger oldtidskraften.
 • Regionen falder under 4000 indbyggere.
 • Imperiet og alliance A får ikke sejrspoint fra regionen og spillerne kan ikke bruge regionens oldtidskraft.
 • Oldtidskraften er stadig aktiv hos spiller B - den slettes ikke, den kan blot ikke genaktiveres når effekten udløber.
 • Regionen kommer over 4000 indbyggere.
 • Imperiet og alliance A får igen sejrspoint og spillerne kan aktivere oldtidskraften.

Oversigtskort

Klik på kortet for at se en større version af det.

Kortet herover viser slagmarken for årlige special-servere. Det er oldtidens europa, inddelt i regioner. Kortet viser alle regioners grænser (også på vand), deres navne, kræfter og sejrspoint. Det viser også hver fraktions første regioner.
Note
: dette betyder ikke at fraktionerne er begrænsede til disse regioner, hvis der ikke er plads til nye spillere i disse regioner, begynder de at dukke op i andre regioner i nærheden.

Vi har brugt korte (og engelske) navne for oldtidskræfterne, her er en forklaring på deres betydning:

 • Architect – stærkere bygninger
 • Boots – hurtigere tropper
 • Confusion – gemmested + tilfældigt sigte
 • Diet – mindre sultne tropper
 • Eyes – bedre spioner
 • Storage – byggeplaner for stort råstoflager og stort kornkammer
 • Trainer – hurtigere træning af tropper

Se detaljerne om oldtidskræfter i artiklen artefakters effekter. Effekterne er de samme, men årlige special-servere har ikke kraften fra fjolsets artefakt (tilfældig).


Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej