Travian Answers

Lad os begynde med dit spørgsmål

Søg efter besvarede spørgsmål

For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.

Jeg har et spørgsmål om...

Flere detaljer:

Søg via. oversigt

Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.

Codex Victoria - Sammenligning af funktioner

Tabellen herunder viser hvordan fødselsdagsspecialen Codex Victoria adskiller sig fra normale Travian: Legends-spilverdener.

Hvad

Travian: Legends

Travian: Codex Victoria

Generelt
Tutorial / Onboarding af nye spillere
Gammelt tutorial og opgavesystem Tutorial erstattes af det nye onboarding-system. Blandt ændringerne: eventyr udløber ikke, heltens helbred gendannes ved niveaustigning, råstofgenstande tilføjes til heltens inventar.
Kort

Fladt 401 x 401 (enkelte domæner større)

Europa 401 x 401 (enkelte domæner større)

Regioner Ingen regioner 87 regioner der kan erobres
Avanceret start Nej Hurtigere start med højere niveau på råstoffelter og hurtig bosættelse af de første to landsbyer.
Sejrspoint Nej En alliance har >50 % territorialkontrol og "sikrings"-nedtællingen er færdig. De kan bruge artefaktets kraft og alliancen får sejrspoint. Sejrspoint, din alliance har optjent hver dag, kan ses i regionsoversigten.
Folkeslag 3 (gallere, germanere, romere) 5 (gallere, germanere, romere, egyptere, hunnere)
Folkeslags bygninger Bygningerne er visuelt ens for hvert folkeslag Hvert folkeslag har forskelligt udseende på bygningerne
WW Ja Nej
Troop merging Nej Ja
Troop forwarding Nej Ja
Handelsruter Du kan oprette handelsruter til dine egne landsbyer, til verdensvidunderet i din alliance/dit forbund og til landsbyer med artefakter indenfor din alliance/dit forbund. Du kan oprette ruter til dine egne landsbyer.
Handelskontor Dobbelt effekt Dobbelt effekt
Turneringsplads Dobbelt effekt Dobbelt effekt
Byggekøpladser Romerske konti har en ekstra plads i byggekøen. Romerske landsbyer har en ekstra plads i byggekøen
Kapacitet på gemmested og handelsmænd Hver konto har kapacitet for gemmested og handelsmænd som afhænger af kontoens folkeslag. Hver landsby har kapacitet for gemmested og handelsmænd som afhænger af landsbyens folkeslag.
Slut på server Serveren slutter når et verdensvidunder ejet af en spiller eller natarerne når trin 100
Serveren slutter efter 180 dage.
Bygninger
Hospital Nej Hospitalet er en særlig bygning, som giver spillerne mulighed for at helbrede tropper, som er blevet sårede i kamp.
Artefakter
Navn Kaldes artefakter Kaldes oldtidskræfter
Tilgængelighed Arkitektens hemmelighed, Titanstøvler, Ørnens øjne, Kostplan, Trænerens talent, Lagerplan, Rivalernes forvirring, Fjolsets artefakt, WW-byggeplan Arkitektens hemmelighed, Titanstøvler, Ørnens øjne, Kostplan, Trænerens talent, Lagerplan, Rivalernes forvirring
Erobring Kan erobres ved at ødelægge skatkammeret i et angreb med helten, hvis spilleren har et stort nok skatkammer i sin landsby. Når en alliance sikrer en region, får alliancen adgang til oldtidskraften, der kan aktiveres i en landsby med tilstrækkeligt stort skatkammer.
Aktivering Det aktiveres automatisk 24 timer efter erobring. Den skal aktiveres manuelt hver 24. time, og den samme oldtidskraft kan aktiveres én gang for hvert alliancemedlem.
Kraftens varighed Den er altid aktiv Den skal aktiveres manuelt hver 24. time, og den samme oldtidskraft kan aktiveres én gang for hvert alliancemedlem.
Kraftens begrænsninger Du kan erobre maksimalt 3 artefakter, hvoraf kun ét kan være unikt eller have kontoeffekt. Der kan være mere end 3 artefakter på en konto. Artefakterne skal erobres ved at erobre hele landsbyen, der ejer dem.

Kun de 3 ældste artefakter er aktive, hvoraf kun ét kan være unikt eller have kontoeffekt. Hvis der er 2 artefakter med kontoeffekt blandt en spillers 3 ældste artefakter, så vil det fjerdeældste blive aktivt.

Undtagelse for selverobring: Du kan flytte artefakter mellem landsbyer på din egen konto med helten, også hvis du allerede har 3 eller flere artefakter.
I Travian: Legends er artefaktet altid aktivt i den ejende landsby eller konto. Oldtidskræfterne i Travian: Codex Victoria skal først aktiveres. De kan aktiveres så snart spillerens alliance har opnået >50 % territorialkontrol og har holdt territoriet i 24 timer. For at aktivere en oldtidskraft skal et alliancemedlem have et trin 10 skatkammer til oldtidskræfter med landsbyeffekt, eller et trin 20 skatkammer for en oldtidskraft med kontoeffekt.

Der er selvfølgelig nogle begrænsninger: For hver landsby kan der kun være én aktiveret oldtidskraft, og for hver konto kan der kun være aktiveret én oldtidskraft med kontoeffekt. Derfor kan i alt to oldtidskræfter have effekt på en landsby.
Erobring
Landsbyer Når du erobrer en landsby der tilhører en konto fra et andet folkeslag, vil landsbyen skifte til dit folkeslag. Alle bygninger der er specifikke for folkeslaget vil forsvinde. Når du erobrer en landsby der tilhører et andet folkeslag, beholder landsbyen det samme folkeslag. Bygninger der er specifikke for folkeslaget bevares, medmindre de ødelægges under erobringen. Din konto forbliver samme folkeslag som du valgte under tilmeldingen.
Natarer Ved erobring af en natarlandsby vil landsbyen tilhøre din konto og det folkeslag du har valgt ved tilmelding. Ved erobring af en natarlandsby vil landsbyen tilhøre samme folkeslag som byforvalteren.
Bosættelse
Hvor Ingen begrænsninger Du kan kun bosætte dig i regioner der har en naboregion med mere end 4.000 indbyggere. Der er nogle få regioner, hvor du altid kan bosætte dig (centrale startregioner).
Landsby Ved grundlæggelsen af en ny landsby vil landsbyen tilhøre samme folkeslag som kontoen har. Ved grundlæggelsen af en ny landsby vil landsbyen tilhøre samme folkeslag som bosætterne har.
Helteeventyr og -genstande
Heltegenstande Det forbedrer ikke dine enheder at bære genstande fra andre folkeslag. At bære genstande fra andre folkeslag forbedrer værdierne for dine tropper fra det pågældende folkeslag i den nuværende landsby.
Genstande fra eventyr Din helt kan kun finde genstande til kontoens folkeslag.
Din helt kan kun finde genstande til kontoens folkeslag.
Tropper fra eventyr Din helt kan kun finde tropper fra kontoens folkeslag. Din helt kan finde tropper der tilhører det folkeslag hvor eventyret blev igangsat fra.
Standart Heltegenstanden "standart" påvirker troppebevægelser mellem alliancemedlemmer. Heltegenstanden "standart" påvirker troppebevægelser indenfor forbundet.
Forbund
Størrelse

Informationen herunder gælder servere der er startet før 15.08.2019. Nyere servere bruger samme system som Codex Victoria.

Hver alliance kan tilhøre op til 3 forbund.

Hver alliance kan tilhøre ét forbund, der består af maksimalt 4 alliancer.
Opbakning Spillere kan opbakke enhver landsby Spillere kan opbakke sig selv, alliancen og alle alliancer der tilhører det samme forbund.
Send råstoffer Spillere kan sende råstoffer til enhver anden spiller. Spillere kan sende råstoffer til sig selv, alliancen og enhver alliance, der tilhører det samme forbund. Tilbud på markedspladsen er ikke bundet af denne begrænsning.

Er dit spørgsmål blevet besvaret tilfredsstillende?

Ja   Neutral   Nej